Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Predmeti u trećem razredu osnovne škole

Predmeti u trećem razredu osnovne škole

predmeti-u-trecem-razredu

Treći razred – Predmeti u trećem razredu osnovne škole

Obavezni predmeti

Srpski jezik (5 časova nedeljno, 180 časova godišnje)
Cilj predmeta je da učenici ovladaju pravilima srpskog književnog jezika, na kojem će se usmeno i pismeno izražavati. Postupno i sistematično upoznavanje gramatike i pravopisa. Razvijanje smisla za pravilno usmeno i pismeno izražavanje i bogaćenje rečnika.

Matematika (5 časova nedeljno, 180 časova godišnje)
Cilj predmeta je da učenici uspešno obavljaju sve četiri računske operacije do 1000, da uspešno rešavaju tekstualne zadatke i da znaju da reše jednostavnije jednačine. Takođe je važno da se učenici osposobe za preciznost u merenju i crtanju geometrijskih konstrukcija. Učenici bi trebalo da upoznaju rimske cifre, da pravilno upoređuju razlomke, da uočavaju i crtaju ugao (prav, tup i oštar ugao).

Priroda i društvo (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje)
Opšti cilj je da učenici upoznaju sebe, prirodno i društveno okruženje i da razviju sposobnost za odgovoran život u tom okruženju.

Strani jezik (2 čas nedeljno, 72 godišnje)
Nastava stranog jezika u trećem razredu je nastavak jezičkog gradiva obrađenog u drugom razredu. Teme su uglavnom iste, ali su jezičke konstrukcije malo proširene. Cilj je da se kod učenika podstakne upotreba stranog jezika u lične svrhe, da stimuliše kreativnost i doprinse razumevanju kulture stranog jezika.

Muzička kultura (1 čas nedeljno, 36 časova godišnje)
Cilj je da se kod učenika podstiče stvaralačko angažovanje u svim muzičkim aktivnostima. Razvijaju se intresovanja, muzičke osetljivosti i kreativnost.

Fizičko vaspitanje (3 časa nedeljno, 108 časova godišnje)
Cilj ovog predmeta je razvijanje i usavršavanje motoričkih sposobnosti i primena motoričkih navika i umeća.

Likovna kultura (2 časa nedeljno, 72 godišnje)
Cilj vaspitno-obrazovnog rada u nastavi likovne kulture jeste da se podstiče i razvija učenikovo stvaralačko mišljenje i delovanje u skladu sa demokratskim opredeljenjem društva i karakterom ovog nastavnog predmeta.

Izborni predmeti…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top