Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Regresiranje troškova u vrtićima – Novi Sad

Regresiranje troškova u vrtićima – Novi Sad

regresna-skalaRegresiranje troškova u vrtićima – Novi Sad

Zahteve za besplatan boravak deteta u vrtićima Radosnog detinjstva roditelji mogu podneti od 2. do 31. avgusta.
Pravo na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo može da ostvari roditelj, staratelj, odnosno hranitelj deteta

– iz porodice koja je ostvarila pravo na dečiji dodatak ili pravo na materijalno obezbeđenje porodice,
– trećeg i svakog narednog deteta iz porodice sa troje i više dece,
– deteta bez roditeljskog staranja
– i deteta sa smetnjama u razvoju.

Uz zahtev (obrazac) potrebno je priložiti jedan od sledećih dokaza:
– važeće rešenje o ostvarenom pravu na dečiji dodatak,
– važeće rešenje o materijalnom obezbeđenju porodice,
– izvode iz matične knjige rođenih za svu decu iz porodice,
– potvrdu centra za socijalni rad o smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu,
– potvrdu izabranog lekara da dete ima smetnje u razvoju,
– potvrdu o prihodima, u periodu od 1. maja do 31. jula, za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihode, ili dokaz o nezaposlenosti,
– dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja.

Za novoupisanu decu, nakon završetka Konkursa za prijem dece u Predškolsku ustanovu, roditelji će biti naknadno obavešteni o rokovima za podnošenje zahteva.
Potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja, mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite (telefon: 021 522 854).

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top