Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
Vlada Republike Srbije
Ministarstvo rada i socijalne politike
www.minrzs.gov.rs

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti:
socijalne zaštite,
porodično-pravne zaštite,
finansijske podrške porodici sa decom i psihološku delatnost.

Ovaj sektor zadužen je za primenu i praćenje, nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih lica koje obavljaju delatnost socijalne zaštite, kao i za inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite.

Aktivnosti Sektora usmerene su na razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, što uključuje:
uvođenje standarda kvaliteta usluga,
licenciranje stručnih radnika i pružalaca usluga socijalne zaštite,
unapređenje organizacionih modela na području administracije socijalnih usluga i prava,
unapređenje sistema kontrole i unapređenje usluga na lokalnom novou.
Aktivnosti Sektora realizuju se i u delu unapređenja zaštite i položaja dece, mladih, starih, žrtava trgovine ljudima i svih grupa u riziku od društvene isključenosti.

U Sektoru se razmatraju predstavke, pritužbe i žalbe građana.

Unutrašnje jedinice Sektora su:
Odeljenje za upravne poslove u oblasti socijalne zaštiti
Odeljenje za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite
Odsek za inspekcijski nadzor
Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom.
Grupa za unapređenje sistema socijalne zaštite
Odsek za sistemska pitanja
Grupa za računovodstvene i poslove izveštavanja
Grupa za Grupa za finansijsko planiranje i finansijsko operativne poslove
Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top