Promo Avgust2019 – hotel Javor
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2016/2017. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2016/2017. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2016/2017. godinu studentima visokoškolskih ustanova u republici srbiji

konkurs-za-dodelu-studentskih-kredita

 

Isplata učeničkih i studentskih stipendija i kredita…>>

Ministarstvo prosvete je utvrdilo konačnu listu kandidata za studentski kredit i stipendiju, za 2015/16 godinu. Pretraga rezultata za studentske kredite

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKOG KREDITA

Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studenti na studijama drugog stepena, koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena, studenti koji nemaju primljen studentski kredit u otplati, ili nisu oslobođeni od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA…>>

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA…>>

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA…>>

V POSTUPAK…>>

VI ISPLATA KREDITA…>>

VII KONKURSNI OBRASCI…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top