Mona-Letnje osveženje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2016/2017. godinu

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2016/2017. godinu

Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u republici srbiji za školsku 2016/2017. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija

 

Isplata učeničkih i studentskih stipendija i kredita…>>

Objavljena je konačna lista konkursa za studentske kredite i stipendije! Proverite da li ste na njoj 

 

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju upisali narednu godinu studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA…>>

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA…>>

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA…>>

V POSTUPAK…>>

VI ISPLATA STIPENDIJA…>>

VII KONKURSNI OBRASCI…>>

 

Nema komentara.

Scroll To Top