Javor-Zimske carolije
Naslovna » Deca sa smetnjama » Saveti roditeljima » Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

praktikum

Praktikum za uslugu Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice (u daljem tekstu: usluga PUK) koji se nalazi pred vama, nastao je kao odgovor na potrebu da se olakša put budućim pružaocima prilikom uspostavljanja usluge i svima onima koji uslugu već pružaju s ciljem njenog unapređenja i razvoja.

Imajući u vidu mogućnosti koje su reformom sistema socijalne zaštite otvorene, kada je reč o pokretanju novih usluga i servisa za građane koji se u lokalnoj zajednici procenjuju kao prioritetni, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u okviru troipogodišnjeg projekta koji sprovode UNICEF i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike uz podršku Delegacije EU, radio je na pokretanju nove usluge za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Pokretanje usluge PUK Zavod je vodio kroz čitav proces, od definisanja i izrade standarda njihovog pilotiranja, pružanja stručne podrške pružaocima usluge koji su radili na uspostavljanju usluge, izrade paketa obuke i realizacije za predstavnike lokalnih samouprava, pružaoca usluga i negovateljica, do izrade praktikuma kao korisne alatke koja treba da olakša pokretanje usluge, da doprinese podizanju kompetentnosti i lakšem savlađivanju veština angažovanih ljudi.

Svrha ovog praktikuma je da se davanjem smernica i prikazom primera dobre prakse uspostavi i poboljša kvalitet usluge i u što većoj meri doprinese njenoj održivosti.

U ovom praktikumu pretočena su iskustva nastala u procesu razvoja, pilotiranja standarda i neposredne stručne podrške uspostavljanju usluge PUK za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. U ovaj proces uključilo se 29 pružalaca usluge PUK s cele teritorije Republike Srbije.
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu realizovao je stručnu podršku za razvoj dveju novih usluga u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji: usluge PUK i usluge Predah – smeštaj za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice (u daljem tekstu: usluga Predah).
Stremeći ka ostvarenju svoje vizije – razvijenom i efikasanom sistemu socijalne zaštite koji uvažava ljudska prava, zadovoljava stvarne potrebe ljudi i omogućava njihovu socijalnu uključenost, Pokrajinski zavod nastavlja da aktivno učestvuje u procesima reforme sistema s ciljem unapređenja socijalne zaštite, dajući doprinos uspostavljanju, razvijanju i održivosti lokalnih usluga.

Praktikum za uslugu Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top