Mona Wellness priča u dvoje

Subvencije za invalide

subvencija-za-invalideSubvencije za invalide u Republici Srbiji nisu regulisane jedinstvenim zakonom.

Odredbe su rasute u mnogim zakonima i podzakonskim aktima i često su nedovoljne da bi se razumeo postupak ostvarivanja. Sprovedena reforma socijalne zaštite nije bila usmerena na jednu posebnu grupu OSI.
Radi boljeg uvida u važeće propise, opšte informisanosti i zainteresovanosti roditelja objavljujemo Vodič kroz subvencije namenjene osobama sa invaliditetom.
Za pomoć u ostvarivanju određenih prava i subvencija obratite se nadležnoj službi, matičnom savezu ili udruženju, Kancelariji za pomoć OSI ili Gradskom centru za socijalni rad.

Fiksna telefonija

Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom. Obratite se najbližem korisničkom servisu Telekoma: – Obilićev venac 2 – Bulevar kralja Aleksandra 84 – Radivoja Koraća 6.

Potrebna dokumenta:
– Fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana)
– Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
– Račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom
Izdaće Vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813 (od 08:00 do 19:00 časova).

Mobilna telefonija

Mobilna telefonija Srbije (MTS) nudi specijalne tarife u postpaid sistemu. Licima koja imaju pravo na ovu tarifu, a već su prepaid korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarife su usmerene na različite grupe OSI.

Tarifa za slepa lica
Tarifa namenjena slepim licima nema mesečnu pretplatu, a omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca. Uz to, ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz mt:s mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%. Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:
– Rešenje o tuđoj nezi iz Fonda PIO ili Centra za socijalni rad
– Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG
– Važeću ličnu kartu.
U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše Ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime, lice sa ovlašćenjem overenim u sudu. Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju.

Tarifa za lica sa oštećenim sluhom
Tarifa namenjena osobama sa oštećenim sluhom unutar mesečne pretplate od 100 dinara sadrži 300 besplatnih SMS poruka. Cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili nekoj drugoj nacionalnoj destinaciji.

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:
– Rešenje o telesnom oštećenju od 70%, za lica koja imaju takvo rešenje. Lica koja nemaju Rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90 dB
– Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju Ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju
– Važeću ličnu kartu.

Tarifa za lica sa invaliditetom
Ova tarifa u okviru mesečne pretplate od 50 dinara sadrži 25 minuta besplatnih poziva i 25 besplatnih SMS poruka. Nakon iskorišćenih besplatnih minuta, cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili nekoj drugoj nacionalnoj destinaciji. Uz to, korisnik ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz MTS mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%.

Pri sklapanju Ugovora potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
– Rešenje o invaliditetu Uprave za boračku i invalidsku zaštitu gradske ili opštinske uprave
– Važeću ličnu kartu
– Legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu
U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu

Komunalne usluge i proizvodi

Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP “Infostan”.
Pravo na popust na komunalne dažbine do 50% imaju određene kategorije korisnika među kojima su i domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima koja redovno plaćaju račune tj. do 30. u mesecu za prethodni mesec. Zahtev za subvenciju podnosi se u radnim jedinicama JKP “Infostan” na opštini na čijoj teritoriji se nalazi stan.

Dokumenta potrebna za nove korisnike, zavisno od kategorije kojoj pripadaju, su:
– Zahtev
– Fotokopija lične karte
– Prijava prebivališta
– Izvod iz matične knjige rođenih za sve maloletne članove domaćinstva
– Poslednja uplatnica “Infostana”
– Poresko uverenje
– Potvrda škole ili fakulteta o redovnom školovanju
– Uverenje o nezaposlenosti
– Fotokopija nalaza nadležne lekarske komisije (procena sposobnosti za rad, telesno oštećenje, pravo na tuđu negu i pomoć)
– Potvrda o kvartalnim primanjima
– Ček od penzije

Preko Gradskog centra za socijalni rad ili udruženja koja okupljaju OSI može se ostvariti ova subvencija uz
– Poslednji račun “Infostana”
– Fotokopiju lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć

Rtv pretplata…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top