Trudnoća

trudnocaPostavlja se na osnovu anamnestičkih podataka i objektivnog pregleda trudnice. Promene u organizmu žene izazvane graviditetom nazivaju se znacima trudnoće i dele se u tri grupe:

* sigurni znaci trudnoće
* nesigurni znaci trudnoće
* verovatni znaci trudnoće

Pod nesigurnim znacima podrazumjevaju se oni znaci koji su karakteristični za trudnoću ali se jednako mogu naći i kod žena koje nisu gravidne, pa i kod muškaraca. To su mučnine, osećaj gađenja, pigmentacija na pojedinim delovima kože, povećanje stomaka i bokova, promene u raspoloženju i drugi.

Trudnoća

Verovatni znaci su promene koje se manifestuju na polnim organima i grudima žene. To su izostanak menstruacije, uvećanje i razmekšavanje materice, uvećanje dojki i pojava kolostruma odnosno prvog mlijeka, likviditet sluznice vagine i grlića materice.

Sigurni znaci trudnoće su postojanje fetusa vidljivog ultrazvučnim nalazom, slušanje srčanih tonova, opipavanje delova tela ploda i prisustvo hormona trudnoće u urinu.

Nakon oplođenja, u organizmu žene se nakon 7-10 dana pojavljuju merljive koncentracije HCG, koji se može dokazivati iz urina ili krvi žene. Imunološki testovi koji se danas koriste većinom su zasnovani na upotrebi latex čestica. Može se dokazati prisustvo Humanog horionskog gonadotropina, čija se polipeptidna beta subjedinica koristi u dokazivanju trudnoće( skraćeno b-hCG) u koncentraciji od 25 mI u urinu žene, što je ekvivalent periodu između četvrte i pete sedmice trudnoće. Uvek se uzima uzorak prvog jutarnjeg urina, jer je u njemu koncentracija b-hCG najveća.

Takođe, može se uraditi i određivanje koncentracije b-hCG u krvi. Ono se radi desetog dana po ovulaciji, i koncentracija b-hCG u krvi se kod 85% normalnih trudnoća udvostručuje svakih 72 sata u ranoj trudnoći.

Trudnoća

Razvoj pojedinih organa kod deteta u trudnoći 

Ljudsko srce počinje da kucati u četvrtoj nedelji gestacije. Putem ultrazvuka već od šeste nedelje moguće je pratiti srčane tonove fetusa. U petoj nedelji dete ima oko 80 otkucaja u minuti a u devetoj nedelji iznosi oko 165 otkucaja.
Pokreti disanja opažaju se u 10 nedelji trudnoće. Razvoj pluća kod fetusa započinje u 4 nedelji pojavom plućnog pupoljka.
Prema većini autora bubrezi fetusa počinju da funkcionišu od trećeg meseca gestacije, a do tog zaključka se došlo na osnovu postojanja urina u mokraćnom mehuru ploda.
Do kraja 18 nedelje razvijaju se polni organi.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top