Naslovna » Porodica » Porodični informator » Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd

Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd

besplatan-prevoz-gsp-beograd

VI. OSIGURANjE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

Član 39.

Prevoznik koji obavlja javni prevoz putnika dužan je da zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa posebnim zakonom.
Prevoznik je dužan da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.

VII. SISTEM PRODAJE VOZNIH ISPRAVA

Član 40.

Direkcija za javni prevoz za potrebe prodaje voznih isprava obezbeđuje:

  • prodajna mesta na kojima se vrši izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica;
  • prodajna mesta na kojima se vrši prodaja nepersonalizovanih plastičnih i papirnih smart kartica, karata u režimu pretplate i karata van režima pretplate;
  • prodaju karata u vozilu kod vozača.

Prodajna mesta iz stava 1. alineja 1. i 2. moraju da budu u blizini stajališta, terminusa i u zoni velike atrakcije putnika i ravnomerno raspoređena na teritoriji celog grada, u skladu sa zahtevom Direkcije za javni prevoz.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”, a odredbe kojima se uređuje korišćenje voznih isprava definisanih ovim pravilnikom primenjivaće se počev od 1.januara.2012. godine.
Gradsko veće grada Beograda Broj 34-600/11-GV, 29. jula 2011. godine Zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić, s. r.Broj 30 – 6 SLUŽBENI LIST GRADA BEOGRADA

Aktuelan cenovnik dopuna BusPlus kartica…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top