Naslovna » Porodica » Porodični informator » Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd

Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd

besplatan-prevoz-gsp-beograd

Aktuelan cenovnik za dopunu personalizovannih BusPlus kartica
ITS 1 ITS 2 ITS2 važece za ITS1

Dopuna za ekspres liniju Obrenovac

Kategorija Period Zona1 Zona1 Zone1 i 2 Zone1,2 i 3 Zona2 Zone2 i 3 Zona3 Zona1 Zone1 i 2 Zone1, 2 i 3 Zone1 i 2 Zone1, 2 + ITS1
Zaposleni

mesečna

3275 3900 5304 7044 3900 5304 3900 4596 6000 7740 6588 7284

polumese

1833 2148 2916 3876 2148 2916 2148 3981 4749 5709 3624 5457
Strani državljani

mesečna

3275 3900 5304 7044 3900 5304 3900 4596 6000 7740 6588 7284

polumese

1833 2148 2916 3876 2148 2916 2148 3981 4749 5709 3624 5457
Učenici srednjih škola

mesečna

1120 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1730 1730 1730 2694 3014
Studenti

mesečna

1120 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1730 1730 1730 2694 3014
Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20–40% invalidnosti;

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50–60% telesnog oštećenja

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Civilni invalidi rata sa 20–40% telesnog oštećenja

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Dijalizirana i transplatirana lica;

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Lica sa lakom duševnom zaostalošću

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Članovi domaćinstva, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP), pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu;

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Žene od 60-65 godina

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Lični penzioneri

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Porodični penzioneri

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Nezaposlena lica

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194
Izbeglice i interno raseljena lica

mesečna

1120 1410 1910 2540 1410 1910 1410 3194

Dopune za ITS2 (prigradski saobraćaj) koje su označene sivom bojom a koje se odnose na lične penzionere (P13), porodične penzionere (P14) i žene od 60 – 65 godina (P12), važeće su i za neograničen broj vožnji u ITS1 (gradski saobraćaj), osim u noćnom saobraćaju.

Iznosi polumesećnih dopuna za zaposlene i strane državljane za objedinjenu vožnju u ITS1 (gradski saobraćaj) i ITS2 (prigradski saobraćaj), uključujući i dopunu za ekspres liniju Obrenovac, koji su označeni zelenom bojom, predstavljaju zbir polumesečnih dopuna za zaposlene u ITS1 i izabrane zone u ITS2, uključujući i polumesečnu dopunu za ekspres liniju Obrenovac.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top