Naslovna » Deca sa smetnjama » Domovi » Dom Sremčica

Dom Sremčica

Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju – Sremčica
Beograd, Čukarica
Moštanička 2, Sremčica

011 2526 329, 2526 245, 2521 800
[email protected]
www.sremcicadom.org.rs

Dom Sremčica

  • Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju u Sremčici, kao ustanova socijalne zaštite zbrinjava decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju sa ciljem socijalne integracije uz podsticanje svestranog razvoja, ublažavanja ili otklanjanja posledica oštećenja i osposobljavanja za što uspešnije funkcionisanje u grupi, porodici i široj društvenoj zajednici.
  • Dom se u radu rukovodi principom da svako dete, bez obzira na međusobne razlike, ima pravo na normalan život. Kao što se dete ne razvija bez brojnih senzomotornih podsticaja u krugu porodice, isto tako se i osobe ometene u mentalnom razvoju mogu “razviti” u odgovarajućem okruženju.

Dom promoviše napredne ideje, naučno-istraživački rad, praktična iskustva i univerzalne principe ljudskih prava u radu sa osobama ometenim u mentalnom razvoju. Nažalost, uobičajena je pojava da se osobe ometene u mentalnom razvoju ne tretiraju na odgovarajući način, štaviše stavljaju se na margine društvenog života. Jedna od aktivnosti doma je menjanje ovakvog stava.
Politika doma je da sa štićenicima uvek radi više ljudi.
Stručni tim se sastoji od: socijalnog radnika, psihologa, defektologa, pedijatra, neuropsihijatra, pravnika a po potrebi se uključuju logoped i fizioterapeut. Tim vrši nadzor štićenika tokom čitavog boravka u domu tj. vrši poslove prijema, praćenja trtmana i otpusta.

  • Dom prima korisnike tokom cele godine na uzrastu od 5 do 25 godina starosti. Trenutno je na stalnom smeštaju zbrinuto oko 300 korisnika umereno i teže ometenih u mentalnom razvoju.
  • Veoma važan deo Doma pored poljoprivredne ekonomije i pekare Doma su i radionice, gde se jednim delom rade proizvodi za treća lica.

Ustanova raspolaže i sportskim terenima, igralištem za manju decu, i manjom fiskulturnom salom sa prostorom fizioterapeuta.

  • Osnovni cilj Doma je kompletan psihofizički razvoj osoba ometenih u mentalnom razvoju. Kao ustanova trudimo se da podignemo društvenu svest o problemima ometenih u mentalnom razvoju. Dom kroz svoje programske sadržaje pored smeštaja nudi vid specijalnog vaspitanja i obrazovanja, čulnog, fizičkog i govornog treninga radnog vaspitanja, angažovanja i osposbljavanja, a u odraslom dobu osamostaljivanja smeštanjem u zaštićeno stanovanje (stanovi/kuće u gradu i bližoj okolini).
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top