Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Izmene u regresiranju troškova za vrtić od 01.10.2010.- Beograd

Izmene u regresiranju troškova za vrtić od 01.10.2010.- Beograd

dopuna-dokumenataIzmene u regresiranju troškova za vrtić od 01.10.2010.- Beograd
Pravo na regresiranje utvrđuje se jedanput godišnje, za period od 01. oktobra tekuće godine do 30. septembra naredne godine.
Izvršeno je spajanje cenzusa i to:

– 11%, 14% i 18.5% – spajaju se u 18.5%
– 50% i 55% – spajaju se u 55%
– 60% i 65% – spajaju se u 65%.

Izvršena je izmena da se samo za dane opravdanog odsustva deteta, zbog bolesti deteta ili korišćenja godišnjeg odmora roditelja, dnevna cena naplaćuje u iznosu od 50% dnevne cene, odnosno režijski troškovi, dok se za sve ostale slučajeve odsustva deteta plaća puna cena.

Stupanje na snagu ovog pravilnika predviđeno je osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu grada Beograda, a primena istog od 01.10.2010.

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Član 1.

U pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi odmora i rekreacije (Službeni list grada Beograda, br. 43/09 i 05/10) u članu 12 stav 2. reči:”jednom godišnje, do aprila meseca tekuće godine” brišu se.

Član 2.

Član 14. menja se i glasi:
Pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi utvrđuje se jedanput godišnje za period od 01. oktobra tekuće godine do 30. septembra naredne godine, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice iz člana 12. ovog pravilnika.
Ukupni prihodi porodice relevantni za odlučivanje o pravu na regresiranje troškova u smislu ovog pravilnika su:
– za korisnike usluga koji podnose zahtev do 31.12. tekuće godine, svi prihodi ostvareni od 01. januara do 30. juna tekuće godine;
– za korisnike usluga koji podnose zahtev od 01. januara do 31. avgusta naredne godine, svi  prihodi ostvareni od 01. jula do 31. decembra predhodne godine.

Član 3.
U članu 15. stav 1. reči: “ostvarenog u predhodnom polugođu” brišu se.

Član 4.
U članu 16. reči:” u predhodnom polugođu” zamenjuju se rečima “u periodu iz člana 14. stav 2. ovog pravilnika”.

Član 5.
U članu 20. reči: “u predhodnom polugođu” brišu se.

Član 6.
U članu 26. stav 1. reči:”ekonomsku cenu” zamenjuju se rečima:”cenu usluga”.
U istom članu stav 2. skala se menja.

Član 7.
Član 33. menja se i glasi: Korisniku usluga, obračun za naplatu vrši se po utvrđenoj mesečnoj ceni u skaldu sa članom 26. ovog pravilnika.
Za dane opravdanog odsustva deteta dnevna cena se naplaćuje u iznosu od 50% dnevne cene, odnosno režijski troškovi.
Opravdano odsustvo deteta iz stava 2. ovog člana je:
– odsustvo deteta zbog bolesti, koje se dokazuje potvrdom izabranog pedijatra o odsustvu deteta;
– odsustvo deteta zbog korišćenja godišnjeg odmora roditelja, koje se dokazuje kopijom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora roditelja.

Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu grada Beograda, a primenjuje se od 01.10.2010. godine.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top