Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Odnos roditelja prema školi

Odnos roditelja prema školi

odnos-roditelja-prema-skoli

Roditelji su dužani da:

 • dete redovno šalju u školu,
 • da blagovremeno pravdaju izostanke svog deteta;
 • da na poziv organa Škole, pedagoga, nastavnika, sekretara i direktora dođu u Školu;
 • da redovno dolaze na roditeljske sastanke;
 • da se redovno interesuju za učenje i vladanje svog deteta;
 • da sarađuju sa odeljenskim starešinom, odnosno učiteljem;
 • da sarađuju sa predmetnim nastavnikom;
 • da se pridržavaju termina predviđenog za individualne razgovore;
 • da poštuju ličnost nastavnika, kao i drugo radno osoblje škole i to prenose na svoje dete;
 • da ispunjavaju obaveze prema školi (plaćanje);
 • da učestvuju u radu organa Škole čiji su članovi;

Da poštuju pravila rada u Školi i to:

 • da dolaze pristojno odeveni u školu;
 • ne ulaze u učionice za vreme nastave;
 • ne prate dete do učionice;
 • ne zadržavaju se po hodnicima škole;
 • da ne koriste mobilne telefone za vreme roditeljskih sastanaka;
 • da ne unose u Školu oružje ili druga opasna sredstva kojima se može ugroziti život učenika, zaposlenih i trećih lica ili se može naneti materijalna šteta;
 • da se uzdržavaju od radnji kojima se krše prava učenika i drugih lica zaposlenih u Školi;

Odnos roditelja prema školi

 • Roditelj je dužan da se upozna sa pravilima ponašanja učenika i da deluje na dete da ih prihvati.
 • Roditelj je dužan da se upozna sa pravilima ponašanja nastavnika.
 • U kontaktu sa nastavnicima ne sme se primenjivati sila.
 • Saradnja sa školom treba da bude kontinuirana, a ne periodična (pred kraj polugodišta, odnosno kraj školske godine).
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top