Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

pravilnik-o-upisu-u-srednju-skolu

Član 85.

Kandidat koji je poslednji razred osnovne škole završio u Republici Srpskoj, rangira se na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja.

Član 86.

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i opšteg uspeha od VI do VIII razreda i upisuje se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Broj bodova ostvaren na osnovu testova i opšteg uspeha utvrđuje se u skladu sa članom 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 87.

Kandidat koji je od školske 2010/2011. do školske 2012/2013. godine obavio završni ispit i konkuriše za upis u srednju školu, rangira se u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 37/11 i 55/12).

Član 88.

Kandidat koji je od školske 2010/2011. do školske 2013/2014. godine završio osmi razred, a nije obavio završni ispit, završni ispit obavlja u skladu sa Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik RS”, br. 1/11 i 1/12 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 1/14) i ostvaruje pravo na rangiranje za upis u školu u skladu sa čl. 3. i 3a ovog pravilnika.

Član 89.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 37/11 i 55/12).

Član 90.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

M I N I S T A R
dr Srđan Verbić, s.r.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top