Naslovna » Deca sa smetnjama » Saveti roditeljima » Regresiranje cena ishrane za decu sa smetnjama u razvoju

Regresiranje cena ishrane za decu sa smetnjama u razvoju

regresiranje-troskova-ishrane

Regresiranje cena ishrane za decu sa smetnjama u razvoju

Pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

Član 38.
Pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, ostvaruje se u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice, procentualno u odnosu na utvrđenu cenu usluga, prema skali iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 39.
Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju organizuje i obezbeđuje ishranu u skladu sa zakonom i važećim normativima za ishranu dece osnovnoškolskog uzrasta.

Član 40.
Obračun sredstava za ostvarivanje prava iz člana 38. ovog pravilnika, osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove obrazovanja i dečje zaštite, do 10-og u mesecu za prethodni mesec.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top