Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Srednja škola Grocka

Srednja škola Grocka

srednja-skola

Srednja škola Grocka

11306 Grocka
Užička 2
011 8500 720, 011 8501 325
www.srednjaskolagrocka.edu.rs

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2023/2024

GIMNAZIJA

BGGR MA 4R01S DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER 30 4 GOD
BGGR MA 4R04S PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER 30 4 GOD

EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

BGGR MA 4L01S EKONOMSKI TEHNIČAR 30 4 GOD
BGGR MA 4L06S FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR 60 4 GOD

OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA

BGGR MA 3P13S FRIZER 30 3 GOD

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

BGGR MA 3A28S MESAR 15 3 GOD
BGGR MA 3A23S PEKAR    —    15  DUAL 15 3 GOD

 O školi

Osnovna delatnost škole je srednje stručno obrazovanje koje se realizuje u 5 različitih područja rada: gimnazija, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, trgovina ugostiteljstvo i turizam, ekonomija pravo i administrator i muški i ženski frizer.

Istorijat škole
Škola učenika u privredi je osnovana na inicijativu zanatske Komore školske 1949 / 50. godine. Odluku o osnivanju je doneo Narodni odbor Opštine Grocka. Pri osnivnju, škola je dobila naziv “Škola učenika u privredi” i taj naziv nosila do 1967. godine.

Opšti nazivi škola su menjani zakonom, a posebni naziv su mogli da daju članovi školskih kolektiva, kao što je slučaj sa nazivom “17. oktobar” koji je usvojen na predlog direktora Milovana Rankovića 1977. godine.
Od 1967. do 1977. godine menja naziv u “Škola za kvalifikovane radnike”.
Od 1977. do 1986. godine škola je Obrazovni centar “17. oktobar” ( sa zajedničkim osnovama).
Od 1987. godine zove se srednja škola “17. oktobar”, odnosno Ekonomsko – trgovinska i prehrambena škola – Grocka. (kako je naglašeno u ” Službenom glasniku” broj 37. od 1993. godine).
Od osnivanja 1. maja 1966. godine je radila u zgradi Osnovne škole. Šesdesetih godina je imala na raspolaganju dve učionice koje su bile slobodne samo od 13 do 19 časova. Škola nije posedovala nikakva učila.
Od 1966. do 1977. godine škola je radila u zgradi današnje biblioteke “Ilija Garašanin”.
Školske 1977 / 78. godine je radila i u Osnovnoj školi “Mića Stojković” u Umčarima, a od 1977. godine, pa sve do 1984. kada dobija svoju zgradu, ponovno u OŠ “Vučko Milićević”, ali sada u novoj, komfornijoj i prostranijoj zgradi.

Škola učenika u privredi 1949 – 1967
Prve školske godine, 1949 / 50. škola je počela sa radom 6. oktobra. Školska godina je trajala do 30. maja 1950. Imala je sledeće struke i zanimanja:
metalska – kovač i bravar
elektrotehnička – instalater električnih instalacija
drvnoprerađivačka – stolar
tekstilna – krojač
koža i guma – remenar-sarač, opančar, kožuhar-ćurčija
trgovačka – trgovac mešovitom robom

Škola za kvalifikovane radnike 1966 – 1977

Osnivanjm škole za kvalifikovane radnikje bio je priznat status srednje škole, đacima koji su je pohađali. Prvi pput se za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja koristi sala Vatrogasnog doma sa skromnom opremom. Nastava se izvodi u dve učionice Osnovne škole, a izvodi je 11 predavača, 6 profesora, 3 nastavnika i 2 sreučna učitelja. Škola ima 8 odeljenja, sastavljena od 25 različitih zanimanja i 266 učenika.

Školske 1976/1977. godine škola radi u boljim uslovima i koristi prostor i osnovnih škola u Grockoj i Umčarima. Od 16 odeljenja 11 ima nastvu u njima. Poboljšanju rada doprinosi i ustaljivanje nastavnog kadra.

Obrazovni centar “17. oktobar” 1977 – 1986

Školska 1977/78. godina je prva godina sprovođenja školske reforme. Radilo se u tri zgrade, što se negativno odražavalo na uspeh. Broj upisanih učenika je 468, od tog broja čak 380 učenika je učestvovalo u Omladinskoj radnoj akciji na izgradnji autoputa ” Bradstvo jedinstva”.

Školske 1978/79. godine ima ukupjo 18 odeljenja sa 551 učenikom. Škola radi samo u jednoj smeni.
17. oktobra 1984. godine slavio je Obrazovni centar Dan škole, slavilo se četrdesetogodišnjica oslobođenja Grocke i svečano je otvoren novi školski objekat. “Protekle su godine rada u nepodesnim, hladnim i mračnim prostoriajma.” Škola je potpuno opremljena najsavremenijom opremom i sredstvima.

Školska biblioteka je oformljena 1984. godine kad su u njoj deo svog vremena provodili profesorei srpsko-hrvatskog jezika. Te godine prvi put se postavlja pitanje nabavke jednog računara za potrebe škole. 1977. godine, direktor Milijanko Maslarević kaže: ” Ponos ove škole je kabinet informatike koji je najsavremeniji školski kabinet u Srbiji.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top