Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Deca » Deca » Upis dece u vrtiće Beograd

Upis dece u vrtiće Beograd

Upis dece u vrtiće Beograd

upis-dece-u-vrtice-beograd

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETA ZA UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2011)

Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu.

Član 2
Predškolska ustanova u skladu sa svojim mogućnostima i iskazanim potrebama porodica za različitim
programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na zahtev roditelja, odnosno staratelja, vrši upis dece
predškolskog uzrasta, prema sledećim kriterijumima za utvrđivanje prioriteta za upis:
1) deca iz društveno osetljivih grupa:
(1) deca žrtve nasilja u porodici,
(2) deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja,
(3) deca samohranih roditelja,
(4) deca iz socijalno nestimulativnih sredina,
(5) deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju,
(6) deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,
(7) deca teško obolelih roditelja,
(8) deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica,
(9) deca predložena od strane centra za socijalni rad,
(10) deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje,
bezbednost i razvoj;
2) deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata;
3) deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici;
4) deca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu;
5) ostala deca.

Član 3
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Upis u privatni vrtić…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top