Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Energetski zaštićen kupac

Energetski zaštićen kupac

Energetski zaštićen kupac

energetski-zasticen-kupac

Vlada bliže propisuje kriterijume za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, način zaštite, sadržinu zahteva, uslove, rok i postupak za sticanje statusa, kao i dokaze koji se prilažu uz zahtev, količine električne energije ili prirodnog gasa za koje se energetski ugroženom kupcu umanjuje mesečna obaveza plaćanja, način izdavanja akta o sticanju statusa i sadržinu tog akta, način vođenja evidencije i druga pitanja neophodna za utvrđivanje statusa.

Zakon o energetici…>>

Uredba Vlade Srbije…>>

Sticanje statusa energetski zaštićenog kupca po osnovu prava na dečiji dodatak…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top