Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Energetski zaštićen kupac

Energetski zaštićen kupac

energetski-zasticen-kupac

Energetski zaštićen kupac

Potrebna dokumentacija
za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca po osnovu prava na dečiji dodatak

  1. Lična karta (fotokopija ili očitana) korisnika dečijeg dodatka
    2. Lična Karta (fotokopija ili očitana) vlasnika brojila
    3. Rešenje o dečijem dodatku (overen prepis poslednjeg akta)
    4. Poslednji račun za električnu energiju (deo gde se vidi ED broj i mesečna potrošnja izražena u Kwh)

Napomena:
Prema novoj uredbi donetoj 30.12.2015. godine svi korisnici dečijeg dodatka koji podnesu zahtev (sa pratećom dokumentacijom), bez obzira na prihode, ostvaruju pravo na umanjenje mesečne obaveze električne energije /gasa, tj. stiču status energetski zaštićenog kupca.

Rešenje o Energetski zaštićenom kupcu važi do istog datuma kao i rešenje za dečiji dodatak.

Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne nergije (za sve mesece) na sledeći način:

Za domaćinstvo sa 1 članom do 120 kwh mesečno (dozvoljen potrošnja do 480 kwh mesečno)

Za domaćinstvo sa 2 i 3 člana do 160 kwh mesečno (dozvoljen potrošnja do 640 kwh mesečno)

Za domaćinstvo sa 4 i 5 članova do 200 kwh mesečno (dozvoljen potrošnja do 800 kwh mesečno)

Za domaćinstvo sa 6 i više članova do 250 kwh mesečno (dozvoljen potrošnja do 1000 kwh mesečno)

GAS

Za prirodni gas za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

Za domaćinstvo sa 1 članom 35 m kubnih mesečno

Za domaćinstvo sa 2 i 3 člana 45 m kubnih mesečno

Za domaćinstvo sa 4 i 5 članova 60 m kubnih mesečno

Za domaćinstvo sa 6 i više članova 75 m kubnih mesečno 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top