Naslovna » Deca » Deca » Šta znači zanemarivanje deteta i koje su njegove posledice?

Šta znači zanemarivanje deteta i koje su njegove posledice?

Šta znači zanemarivanje deteta i koje su njegove posledice?

[[

Finansijska situacija u porodici ne mora biti merilo rizika za zanemarivanje deteta – to je često samo zabluda koja vlada među ljudima. Mnoge porodice sa niskim prihodima se uspešno i primereno brinu o svojoj deci, bez obzira na to što možda ne mogu da im priušte apsolutno sve što bi oni želeli.

Zanemarivanje deteta može imati posledice na psihičko i fizičko zdravlje deteta, a u nekim ekstreminim situacijama, može čak dovesti i do smrti deteta – pogotovo ako traje duže vreme i ako je započelo u prve tri godine deteta. Najčešći oblici zanemarivanja deteta su za početak nezadovoljavanje detetovih osnovnih potreba, kao što su primerena ishrana, odeća, uslovi za život, medicinska briga i školovanje. Osim toga, zanemarivanje je i ostavljanje male dece bez ičijeg nadzora u kući, nepažnja prema emocionalnim potrebama deteta i zanemarivanje njihove zaštite od nasilja (pogotovo fizičkog).

Šta je zanemarivanje?

Zanemarivanje je nezadovoljavanje potreba deteta. Ali šta su potrebe deteta, a šta njegove želje? To je prvo pitanje na koje bi trebalo dati odgovor, a čemu mnogi roditelji ne znaju dovoljno. Slatkiši, nove patike ili novi telefon svakako da nisu potrebe, već želje deteta – koje ne moraju biti ispunjene. Nasuprot tome, potrebe deteta su nešto o čemu roditelji zaista moraju mnogo više da razmišljaju, ali i da osluškuju dete kako bi zaista ispunili njihove potrebe (pored onih da ih paze od povreda, da paze da se ne razbole, da ih leče kad su bolesni, da im daju dovoljno hrane koja je za njih dobra i koja im je potrebna za razvoj i slično).

Upravo je zanemarivanje najteži i najčešći oblik zlostavljanja dece, koja sama ne mogu da se brinu o sebi i ne mogu da ispune sve svoje potrebe (čak i kada znaju sami da jedu – oni to jelo ne mogu pripremiti sami, ne mogu nabaviti namirnice ili zaraditi novac za obrok).

Kako znati da li je dete zanemareno?

Kada se primete znaci zanemarivanja na detetu, to znači da je zanemarivanje trajalo već jako dugo, jer se u većini slučajeva prepozna nakon dužeg vremena zlostavljanja na ovaj način. Upravo zato što često traje jako dugo pre nego što se prepozna, i negativne posledice su zaista dugoročne i to na kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj deteta. Kako se dete vremenom navikava na zanemarivanje i prihvata to kao “normalno”, posledice se prvo vide na fizičkom izgledu deteta (izgladnelost, neodgovarajuća odeća za vremenske prilike i slično), ali su vidljive i u ponašanju deteta (povučenost ili agresivnost), kao i u njegovom emocionalnom životu, odnosu sa vršnjacima, uspehu u školi i slično.

Fizički indikatori zanemarivanja mogu biti: napuštanje deteta, nezadovoljavanje medicinske potrebe, nedostatak nadzora i brige, stalna glad, neprikladna odeća, higijenska zapuštenost, izgladneo izgled ili nenapredovanje u razvoju. Osim toga, dete može pokazivati i stalni umor ili bolest, može početi da spava na nastavi u školi ili da izostaje iz škole, da je napušta, da krade hranu, prosi. Ako neka odrasla osoba primeti ovakvo ponašanje prema detetu, u obavezi je da o tome obavesti nadležni centar za socijalnu pomoć ili policijsku upravu zbog kršenja prava deteta.

Kako pomoći detetu koje je zanemareno?

Ukoliko ne postoji drugi način, potrebno je obavestiti socijalnu službu o stanju deteta i razlozima za zanemarivanje. Svaki roditelj bi trebalo da detetu pruži što bolju brigu, pažnju, da se na vreme obrati za pomoć pedijatru ili drugim lekarima kada je to potrebno, da zaštite svoje dete od nasilja, da budu deo njegovog odrastanja i života, i da obrate pažnju na emocionalni razvoj njihovog deteta kao ličnosti.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top