Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

strategija-za-poducavanje-sa-posebnim-potrebama

Strategije u odeljenjima koja pohađaju učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

HIPERAKTIVNOST I DEFICIT PAŽNJE (ADHD)

Učionica

 • napravite mirno i uređeno okruženje za učenje
 • za vreme časova i organizovanih aktivnosti ograničite druga događanja i buku koji lako odvraćaju pažnju učenicima
 • organizujte poseban kutak u čionici koji ćete koristiti kada je učenicima potrebno da se izdvoje i osame
 • obezbedite različita sredstva i materijale za učenje koja angažuju više čula istovremeno – dodatne oblike, boje, teksturu, zvučne predmete, muziku…

Uslovi koji povećavaju pažnju, planirano vođenje aktivnosti i raznovrsna ponuda unaprediće rad sa učenikom sa ADHD. Razmislite gde učenik sa ADHD treba da sedi:

 • Stavite učenika da sedi napred i u sredini učionice
 • Ne stavljajte ga da sedi tamo gde je velika gužva, u blizini prozora, vrata ili kod vašeg radnog stola
 • Okružite učenika sa dobrim uzorima
 • Nekom učeniku će u nekom periodu odgovarati i da sam sedi u klupi

Isprobajte, koristite metod “pokušaja i grešaka” kako biste pronašli mesto u učionici koje će mu najmanje odvlačiti pažnju.

Nastavne strategije

 • Zajedno sa učenicima postavite pravila za svoje odeljenje i usvojite ih pošto ste proverili da ih svi razumeju i prihvataju
 • Razjasnite društvena pravila i spoljne zahteve koji se od odeljenja očekuju
 • Postavite nedeljni ili mesečni kalendar sa datumima do kojih treba obaviti data zaduženja i zadatke i sa datumima provere znanja (testovi, kontrolni i slično)
 • Prelazak sa jednog sadržaja ili aktivnosti na drugi, kao i promena uobičajenog rasporeda aktivnosti, posebno je osetljiv momenat za učenike sa ADHD. Unapred najavite promene i dajte učeniku izvesno vreme da ih prihvati i pripremi se za novu sutuaciju. Koristite neki, unapred dogovoreni signal kao najavu promene aktivnosti. Na primer, odbrojavanje za poslednjih nekoliko minuta aktivnosti, ili sada privodimo kraju radni list, imate još 5 minuta, a sledeće ćemo raditi…
 • Krećite se po učionici kako biste često bili fizički blizu učenika, posebno ako mu postavljate neki zahtev ili odgovarate na pitanja ako ih postavi
 • Dozvolite učeniku da se smesti u udoban položaj dok uči, dozvolite da ustane i prošeta kada za to ima potrebu, uz dogovor da ne ometa druge učenike i da se sam vrati na mesto
 • Zajedno sa učenikom identifikujte nepoželjne i željene postupke koje običava da čini. Odredite posledice i nagrade za jedne i druge. Pojačajte svoje postupke koji doprinose smanjivanju nepoželjnog i povećavanju poželjnog ponašanja učenika
 • Ukažite na posledice loših postupaka kratko i razumljivo. Učinite to unapred kada možete da ih predvidite. Dobre postupke uvek pohvalite ili nagradite odmah, neposredno pošto su učinjeni
 • Pohvalite ili nagradite učenika kada mirno sedi na duže ili kraće vreme
 • Obezbedite što više pozitivne pažnje i priznanja
 • Koristite signale za umirivanje, kao što je puckanje prstima, kartice u boji ili uključivanje i isključivanje svetla
 • Da biste podstakli učenika na efikasnije učešće u radu, unapred mu recite da će se nakon toga baviti aktivnošću koju voli. Neka smenjivanje radnih i zabavnih aktivnosti bude ravnomerno
 • Učinite da se učenici osećaju prijatno kada traže pomoć
 • Budite jasni i određeni kada postavljate zahteve
 • Budite strpljivi. Ovim učenicima treba dati više vremena, uz jasno pokazivanje da ih čekate, da bi prešli na ono što se od njih traži
 • Da bi učenik prestao sa destruktivnim ponašanjem nije dovoljno samo stavljati mu zabranu na to ponašanje. Ponudite mu drugu, poželjnu aktivnost umesto destruktivne, na primer da obriše tablu, da vam donese nešto, odgovori na pitanje, pročita naglas i slično. Tako će se lakše vratiti nazad na zadatak i brže naučiti kako i sam da upravlja svojim ponašanjem
 • Dajte učenicima dovoljno vremena posle postavljanja pitanja pre nego što ih prozovete. Nekim učenicima sa ADHD će trebati više vremena da razmisle pre nego što daju odgovor. Nasuprot tome, neki drugi učenici sa ADHD davaće odgovor i pre nego što završite pitanje i pre nego što njih pitate. Oni ne mogu da sačekaju i da ustupe mesto drugome. U tim situacijama možete da napravite dogovor da učenik napiše svoj odgovor i da vam ga donese
 • Kao nastavnik, prilagođavajte sopstveni pristup. Dajte drugim učenicima aktivnosti koje mogu sami da urade, dok se vi dodatno bavite učenicima kojima je vaša podrška potrebna da bi završili prethodnu aktivnost
 • Menjajte nastavne tehnike: prezentacije, zadaci sa drugarom, kooperativne grupe, lutkarstvo, eksperimenti, vizuelna sredstva itd.

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

FIZIČKI INVALIDITET

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top