Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

strategija-za-poducavanje-sa-posebnim-potrebama

POREMEĆAJ U PONAŠANJU

O poremećaju u ponašanju govorimo kada su postupci učenika prevashodno i uporno takvi da umaju za posledicu značajno remećenje funkcionisanja drugih učenika. Takav obrazac ponašanja je kontinuiran i dominantan. Među karakteristikama poremećaja u ponašanju kod dece i adolescenata nalaze se:

 • Iniciranje agresivnog ponašanja i agresivne reakcije prema drugima.
 • Šikaniranje, pretnje ili zastrašivanje drugih.
 • Fizička zloupotreba drugih.
 • Namerno uništavanje tuđe imovine.
 • Nepokazivanje empatije i brige za osećanja, želje i dobrobit drugih.
 • Bezosećajno ponašanje prema drugima i nedostatak osećanja krivice ili kajanja.

Učionica

 • Obezbedite sređeno okruženje za učenje.
 • Nastojte da nema buke i napetosti u odeljenju.

Nastavne strategije

 • Vaši učenici treba da budu upoznati sa vašim očekivanjima, ciljevima koji su ustanovljeni za aktivnosti i o pomoći koju ćete im pružiti u postizanju ciljeva.
 • Obezbedite mogućnosti da vežbaju očekivana ponašanja.
 • Na precizan i nepovređujući način zatražite od drugih učenika podršku za učenika sa poremećajem u ponašanju.
 • U zgodnoj prilici zatražite informacije od učenika kako vide svoje jake strane, slabosti i koji su im ciljevi.
 • Sprovodite pravila učionice dosledno.
 • Nagrađujte više nego što kažnjavate, u cilju izgradnje samopouzdanja.
 • Odmah pohvalite dobro ponašanje i rad.
 • Primenite nagrade za motivisanje ponašanja ako su neefikasne.
 • Za učenika sa poremećajem u ponašanju planirajte aktivnosti i zadatke u kojima će biti uspešni. Samopoštovanje i osećanje ravnopravnog učešća u grupi je od suštinskog značaja za sve učenike sa emocionalnim poremećajima.
 • Nemojte očekivati da će učenici sa poremećajem u ponašanju trenutno pokazati uspeh; radite na “duže staze”.
 • Budite strpljivi, osetljivi, dobar slušalac, fer i dosledni u tretiranju učenika sa poremećajem u ponašanju. Pokažite poverenje u sposobnost učenika i postavite ciljeve koje realno može postići.
 • Koristite širok spektar nastavne opreme koju možete prikazati učenicima da je razgledaju i rukuju njom.
 • Uputstva treba da budu jednostavna i izrazito strukturisana.
 • Grupno učešće u aktivnostima je veoma poželjno jer omogućuje društvene kontakte.
 • Neki učenici sa poremećajem u ponašanju mogu pokušati da izbegnu učešće na času. Kada učenik pokazuje reakciju odbojnosti prema aktivnostima, ova odbojnost obično potiče iz straha ili nedostatka iskustva za aktivnost ili usled faktora svojstvenih samoj situaciji. Dakle, treba učiniti svaki napor da se probudi interesovanje takvih učenika za aktivnosti tako da oni nauče da obavljaju aktivnosti sa uspehom i zadovoljstvom.
 • Ponudite aktivnosti koje mogu da smanje agresivnost.
 • Konsultujte se sa drugim stručnjacima, nastavnik za specijalno vaspitanje, školski psiholog i drugi mogu imati korisne i efikasne strategije.
 • Neki agresivni učenici se ponašaju na ovaj način zbog podsvesne želje za pažnjom, a moguće je promeniti njihovo ponašanje dajući im priznanje.
 • Pružite im iskrenu i neposrednu povratnu informaciju o njihovom ponašanju. Neka vaša deca uvek znaju da li se pravilno ponašaju i da li postoji nešto što bi mogli da urade da poboljšaju svoje ponašanje. Budite konkretni kada govorite deci o njihovom ponašanju.
 • Učenike ne treba dovoditi u neugodnu situaciju. Kada kažnjavate, odvedite učenika podalje od drugih učenika. Pitajte ga/nju zašto on/ona misli da ste ih zamolili da razgovarate sa njima. Pitajte ih kako je trebalo da se ponašaju u konkretnoj situaciji i šta će učiniti sledeći put. Uputite ih u posledice takvog ponašanja. Ponekad će vam reći da treba da rade sami ili da je trebalo da upute izvinjenje. Vaša kazna treba da bude logična i u skladu sa težinom posledica. Odmah ukažite na posledice, a zatim učestalo pratite njihovo ponašanje.
 • Imajte na umu da izolovanje učenika iz učionice ne može uvek biti najbolje rešenje.
 • Tretirajte učenika sa poremećajem u ponašanju kao individuu koja zaslužuje poštovanje i obzir.
 • Ponekad je mudro pripremiti spisak potencijalnih problema u ponašanju i preventivne i reaktivne strategije koje će dovesti do prihvatljivog ponašanja. Ako ste pripremljeni za to i ako znate kako ćete odgovoriti na devijacije u ponašanju, savladali ste pola puta do uspeha!

Ocenjivanje i testiranje

 • Pažljivo pratite reakcije učenika na različite aspekte ocenjivanja.
 • Za svakog učenika prikupite u njegovom/njenom portfoliju nekoliko primera rada (kvizovi, zadaci, projekti) koji pokazuju znanje o predmetu ili nastavnoj jedinici.
 • Nadgledajte napredak učenika kroz neformalno ocenjivanje, ne čekajte jer može da bude prekasno kada otkrijete da postoji problem.
 • Obezbedite izdvojenu prostoriju /manju grupu/ alternativnu lokaciju za testiranje (sa dežurnim nastavnikom).

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

TEŠKOĆE U UČENJU

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top