Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

strategija-za-poducavanje-sa-posebnim-potrebama

TEŠKOĆE U UČENJU

Teškoće u učenju su tek nedavno priznate kao smetnja u razvoju. Učenici sa teškoćama u učenju mogu da se suoče sa teškoćama u organizaciji primljenih informacija, njihovim pamćenjem i izražavanjem informacija. Razlog za to mogu da budu, smetnje u intelektualnom funkcionisanju, što utiče na širi spektar sposobnosti za učenja ili specifične smetnje koje se manifestuju samo u ovladavanju veštinom čitanja, pisanja ili računanja. Generalno, osoba sa teškoćama u učenju ima teškoće u ovladavanju učenja, pisanja, čitanja, verbalnog izražavanja, matematičkog rezonovanja. Neki znaci teškoća u učenju su i konstantna nesposobnost da se organizuje vreme i nemogućnost da se završi zadatak na vreme, teškoće u shvatanju beležaka i praćenju uputstava. Učenici sa teškoćama u učenju često imaju teškoća da ispravno sriču i imaju česte gramatičke greške koje rezultiraju lošom strukturom rečenica i lošim rukopisom. Oni su obično spori čitači, a ponekad imaju netačno razumevanje i loše pamćenje, teškoću sa poimanjem vremena i novca.

Učionica

 • Eliminišite preteranu buku, treperenje svetla itd.
 • Male grupe gde učenik može dobiti individualnu pažnju mogu da pomognu u sticanju i vežbanju nekih specifičnih veština. Međutim, neophodno je da se ove male grupe organizuju na način koji motiviše učenika da se on/ona ne osećaju izolovanim ili isključenim iz zanimljivih aktivnosti u učionici.

Nastavne strategije

 • Ne morate sve da objašnjavate učenicima sa teškoćama u učenju. Oni ne moraju obavezno da imaju problem sa opštim razumevanjem.
 • Nikada nemojte ocenjivati sposobnosti učenika samo na osnovu njihove inteligencije ili drugih standardizovanih rezultata testova. Učenik može imati prosečnu ili nadprosečnu inteligenciju izmerenu na testu sa odgovarajućim čulnim i motoričkim veštinama, a da ipak ima teškoće u učenju.
 • Uvek postavljajte pitanja na jasan način, a onda neka učenici sa teškoćama u učenju opišu svoje razumevanje pitanja.
 • Prilagodite opterećenje koje sadrže lekcije sposobnostima učenika sa teškoćama u učenju.
 • Često verbalizujte ono što je napisano na školskoj tabli.
 • Dajte zadatke i u pismenoj i usmenoj formi.
 • Naučite učenika sa teškoćama u učenju da podvuče ključne reči ili uputstva na listama aktivnosti (zatim zajedno pregledajte liste).
 • Neka složene domaće zadatke predaju za dva ili tri dana, a ne sledećeg dana.
 • Razgovarajte jasno i brzinom koju učenik sa teškoćama u učenju može da prati.
 • Obilato koristite primere, usmene ili druge, kako bi ukazali na primenu teme.
 • Koristite direktna uputstva uz pojedinačno navođenje nedvosmislenih pojmova (poželjno je jedan po jedan).
 • Razmislite o podršci od strane učenika starijih razreda ili vršnjačkom, ako učenik nije u stanju da održi korak sa tempom odeljenja ili složenom predmetnom materijom. Sposobniji čitalac može pomoći u rezimiranju osnovnih tačaka čitanja ili u ustanovljavanju glavne ideje čitanja.
 • Razmotrite alternativne aktivnosti/vežbe koje se mogu koristiti uz manje poteškoća za učenika, ali imaju iste ili slične ciljeve učenja.
 • Dozvolite produženo vreme za odgovore, pripremu i obavljanje zadataka.
 • U radu sa apstraktnim konceptima koristite vizuelne alatke kao što su grafikoni i dijagrami. Takođe, parafrazirajte i predstavite ih u specifičnim uslovima i nižite ih i ilustrujte konkretnim primerima, ličnim iskustvima ili praktičnim vežbama.
 • Dozvolite učenicima sa poteškoćama u učenju upotrebu računara i programa za proveru pravopisa u zadacima.
 • Pronađite materijale uporedive sa udžbenikom, ali napisane na nižem čitalačkom nivou (takođe, uključite aktivnosti koje čine čitanje značajnijim zadatkom).
 • Pročitajte pisani materijal naglas, kada je to potrebno.
 • Manje se oslanjajte na udžbenike. Učenici sa poteškoćama u učenju mogu da čitaju sporo i suviše oprezno, a time i razumevanje može biti poremećeno, posebno kada je u pitanju velika količina materijala.
 • Ohrabrite učenika sa teškoćama u učenju kada je evidentno da pokuša da uradi stvari koje su mu teške.
 • Imajte česte sesije “pitanje-odgovor” za učenike sa poteškoćama u učenju.

Ocenjivanje i testiranje

 • Izbegavajte preterano komplikovan jezik na ispitnim pitanjima.
 • Jasno odvajajte zadatke razmakom na ispitnom listu. Razmislite o drugim oblicima testiranja (usmeno, praktični prikaz uz korišćenje literature i slično). Neki učenici sa teškoćama u učenju smatraju da krupna slova pomažu u savladavanju gradiva.
 • Učenicima koji imaju problema sa pisanjem neka neko napiše odgovor za njih ili neka snimi odgovor na kasetofon.
 • Pregledajte sa učenikom kako da koriguje zadatke i testove.
 • Nemojte testirati znanje o upravo obrađenom materijalu ili dobijenim rezultatima jer, uopšteno učenicima sa teškoćama u učenju treba dodatno vreme da asimiluju nova znanja i koncepte.
 • Dozvolite učenicima sa teškoćama u učenju da koriste rečnik, rečnik sinonima ili kalkulator tokom testova.
 • Obezbedite računar sa opcijama provere pravopisa /gramatike/ cut & paste.

Postoji mnoštvo web stranica na kojima možete naći više informacija o uspešnim strategijama o pomaganju učenicima u inkluzivnim učionicama.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top