Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

strategija-za-poducavanje-sa-posebnim-potrebama

OŠTEĆENJE SLUHA

Učionica

 • Govorite sa dobro vidljivog mesta u učionici. Obezbedite učeniku neometan i direktan pogled na vaša usta i lice. Gledajte učenika u lice kada govorite.
 • Eliminišite zvuke u pozadini. Imajte na umu da se uobičajeni zvuci, koji su zanemarljivi za osobe koje čuju, pojačavaju putem slušnog aparata i ometaju komunikaciju osobama sa oštećenim sluhom. Stoga, držite zatvorene prozore, utišajte klima uređaje, insistirajte na tome da učenici govore jedan po jedan, isključite slajd projektore ili druge aparate kada se ne koriste i proverite da li eho u učionici, hodnicima, fiskulturnoj sali, prave problem učeniku sa slušnim aparatom.
 • Za diskusije u učionici organizujte učionicu u krug tako da dete može svakog da vidi.
 • Dozvolite detetu da promeni mesto sedenja kako bi moglo da zauzme najbolji položaj za slušanje. Treba da mu se omogući da uvo usmeri prema govorniku.

Nastavne strategije

 • Privucite pažnju učenika sa oštećenjem sluha pre govora i započinjanja verbalne komunikacije.
 • Gledajte učenika direktno. Ako vas učenik sa oštećenjem sluha ne gleda, nežno dodirnite učenika po ramenu ili ruci da pokažete da želite da razgovarate sa njim/njom.
 • Imajte na umu da ono što pričate dok pišete na tabli (okrenuti leđima) učenika sa oštećenjem sluha ne može da prati.
 • Izbegavajte da stojite ispred prozora ili izvora svetlosti gde se vidi samo silueta nastavnika i svetlost ometa vizuelne signale. Ako je moguće, izvor svetlosti treba da je usmeren u vaše lice i dok govorite držite ruke dalje od svog lica.
 • Koristite vizuelna sredstva tokom predavanja. Vodite računa da ne koristite više izvora vizuelnih informacija istovremeno. Brišite sve sa table osim stavki o kojima se diskutuje kako bi se smanjilo vizuelno opterećenje.
 • Pišite na tabli poente, ključne reči, zadatke, datume, datume provere znanja, promene u rasporedu časova, datume posebnih događaja…
 • Budite sasvim jasni o kojoj temi razgovarate.
 • Obezbedite unapred plan časa / aktivnosti, kao i spisak vaših očekivanja.
 • Nižite teme na način da novo gradivo bude povezano sa prethodnim gradivom. Kada menjate temu koju ste obradili, obavestite učenike o novoj temi usmeno ili pismeno na tabli. To će pomoći učenicima da usmere tok misli.
 • Koristite jednostavan i jasan jezik. Za neki novi termin, ponovite reči više puta u različitom kontekstu.
 • Uzročno-posledične izraze treba davati povezano, dok se ne usvoje.
 • Značenje i primena pojmova treba da budu apsolutno jasni.
 • Ponovite pitanja koja su drugi učenici u odeljenju postavili i uverite se da učenici sa oštećenjem sluha znaju o čemu je reč.
 • Ključno je da se učenicima sa oštećenjem sluha obezbedi pomoć učenika koji dobro vode beleške. Nemoguće je istovremeno čitati sa usana i voditi beleške ili gledati tumača i voditi beleške.
 • Svojim nastupom izrazite očekivanje, a i podstičite učenike sa oštećenjem sluha da učestvuju na času tako što će odgovarati na pitanja, komentarisati i učestvovati u drugim verbalnim aktivnostima.
 • Jasno utvrdite ko govori ili postavlja pitanja, pokažite prstom na onoga ko je na redu.
 • U grupi ili timskoj postavci, razvijajte procedure tako da učenik koji ima oštećenje sluha može da izrazi svoje potrebe za komunikacijom sa drugima.
 • Ponavljanja ili rezimei najznačajnijih pitanja, odgovora i diskusija u učionici korisni su za učenike sa oštećenjem sluha.
 • Ne brinite ako učenik u početku ne razume, i vi ne možete odmah da ga razumete njega/nju. Uopšteno, vremenom ćete se navići jedni na druge.
 • Ako učenik čita sa usana: neka učenik sedi bliže vama, gledajte direktno u učenika, govorite polako, prirodno i jasno. Nemojte preterivati sa pokretima vaših usana ili vikati.
 • Ako učenik koristi tumača: prođite kroz tehničke i specijalizovane reči pre početka predavanja. Dajte učeniku i tumaču plan predavanja ili pisanog materijala unapred, da mogu da se upoznaju sa novim pojmovima. Razgovarajte direktno sa učenikom, a ne sa tumačem. Tumač treba da stoji bliže tabli koju koristi nastavnik čime se omogućava učeniku da istovremeno vidi i znakovni jezik tumača i pisanje na tabli. Kada odgovorite na pitanje osobe sa oštećenjem sluha preko tumača, obraćajte se osobi sa oštećenjem sluha, nikako tumaču.

Imajte na umu, da će od časova prilagođenih učenicima sa oštećenjem sluha ili vida, svi učenici imati značajne koristi.

Ocenjivanje i testiranje

 • Često proveravajte razumevanje izlagača. Ne prihvatajte klimanje glavom ili osmeh kao znak razumevanja. “Ulovite” povratne informacije od učenika u svakoj prilici kako bi vam poslužile kao smernica u proceni razumljivosti predavanja.
 • Nakon testova ili kvizova dajte odgovore koristeći grafoskop ili ih dajte napisane na papiru.
 • Zbog poteškoća sa razumevanjem i govorom, moguće je da će ovim učenicima biti potrebno dodatno vreme.
 • Od tumača se može tražiti da protumače test. Zbog složenog jezika materije, tumaču je često potrebno da preformuliše pitanje tako da učenik bude u stanju da bolje razume kontekst pitanja.
 • Dopunite usmena ili znakovna objašnjenja pisanim materijalom.
 • Obezbedite naznake konteksta prilikom davanja pravopisnog testa.

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

SMETNJE IZ SPEKTRA AUTIZMA

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top