Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

strategija-za-poducavanje-sa-posebnim-potrebama

OŠTEĆENJE VIDA

Postoje dve glavne funkcionalne kategorije oštećenja vida: slabovidost i slepilo. Slabovidi učenici obično koriste štampane materijale, ali će možda biti potrebna i posebna oprema i pribor.

Učionica

 • Učionica treba da bude bezbedno okruženje. Raščistite prolaze, napravite jasne puteve do table i drugih delova prostorije.
 • Opišite i taktilno upoznajte učenika sa učionicom, laboratorijom, opremom, priborom, materijalima, terenima…
 • Ako imate učenika sa oštećenjem vida, redovno proverite prostor u koji ulazite, da li je siguran i adekvatan za korišćenje.
 • Ako je učenik slabovid, uverite se da je mesto gde sedi adekvatno osvetljeno. Stavite učenika da sedi podalje od jakog svetla (npr. prozora) i po mogućstvu napred, bliže tabli.

Nastavne strategije

 • Oglasite se prilikom ulaska i izlaska iz prostorije, ili ako se nalazite negde dalje. Pozovite učenika sa oštećenjem vida po imenu ako želite njegovu/njenu pažnju.
 • Koristite opisne reči kao što su pravo, napred, levo itd. da orijentišete učenika. Budite konkretni u pravcima i izbegavajte upotrebu nejasnih termina i neupotrebljivih informacija, kao npr. “tamo”, “ovde”, “ovo” itd.
 • Pisane informacije pročitajte osobama sa oštećenjem vida.
 • Slepi i slabovidi učenici mogu koristiti širok spektar uređaja za uvećavanje koji im pomažu da čitaju ili rade sa predmetima.
 • Vizuelni materijal mora biti praćen verbalnim opisom. Ako pokazujete kako se koristi neki deo opreme, prilikom rukovanja opremom, opišite opremu i ono što radite.
 • Naglas pročitajte slajdove i opišite njihov sadržaj.
 • Koristite beleške nekoga ko ih vodi na odgovarajući način.
 • Materijali mogu biti štampani krupnim slovima, snimljeni na audio kaseti, kompjuterskom disku i/ili u formatima Brajevog pisma.
 • Osobe koje imaju visok stepen slabovidosti mogu biti u stanju da vide slova ako su dovoljno krupna. Standardna slova uglavnom su font veličine 10 – 12. Krupna slova su font veličine 16 – 18 i više, generalno podešavanje za štampanje je uvećanje od 160 – 175% na fotokopir mašini. Pripremite štampane informacije na belom papiru crnim mastilom, da bude izražen kontrast.
 • Sricanjem nove nepoznate reči ili tehničke (stručne) reči pomoćićete učeniku sa oštećenjem vida, kao i ostalim učenicima da nauče pravilno da je izgovaraju i upamte je.
 • Za slepe učenike, svi objekti kod kojih se koristi boja za identifikaciju, eksperiment, ili uputstva treba da budu sa etiketom ispisanom Brajveom azbukom ili na drugi način označeni za učenike sa oštećenjima vida.
 • Gde je potrebno, obezbedite taktilne 3D modele, ispupčene linije crteža, ili termoforme kao dopunu crteža ili grafike u taktilnom obliku kada je to potrebno. Kad god je to moguće, koristite stvarne objekte za trodimenzionalne prikaze. To će pomoći svim učenicima u odeljenju.
 • Koristite grafoskop, školske table, grafikone ili slajdove kako to inače radite, ali pružite detaljne usmene opise, eventualno dopunjene termoformama, gde je to potrebno.
 • Dozvolite učeniku da koristi kasetofon za snimanje prezentacija ili teksta.

Ocenjivanje i testiranje

 • Pripremite testove u obliku koji će omogućiti ravnopravno učešće i za učenike sa oštećenjem vida. Razgovarajte sa učenikom o pristupu koji on/ona smatra najprihvatljivijim.
 • Jedan od mogućih prihvatljivih načina, u oblastima gde je ometanje drugih učenika minimalno, je da se snimanje pitanja testa na kaseti i da učenici svoje odgovore dostave na kaseti.
 • Koristite krupna slova (npr. font veličine 14, 20 ili prema potrebi odgovarajući).
 • Omogućite više vremena.

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

POREMEĆAJ U PONAŠANJU

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top