Naslovna » Deca » Deca » Telefonsko savetovalište Deca Srbije

Telefonsko savetovalište Deca Srbije

U interesu trudnica, porodilja i dece Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje preuzeo je obavezu finansiranja i održavanja telefonskog savetovališta „Halo beba”, kako bi se sačuvao rad ovog važnog servisa sa dugogodišnjom tradicijom u Beogradu, a u istovreme, pod pokroviteljstvom RFZO-a, razvio i proširio na celoj teritoriji Srbije nov i sveobuhvatniji projekat Telefonsko savetovalište Deca Srbije.

telefonsko-savetovaliste-deca-srbije

Telefonsko savetovalište “Deca Srbije” čiji je osnovni cilj stalno unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta, nije više dostupno samo trudnicama i porodiljama u Beogradu, već je pod okriljem Republičkog fonda, počelo sa radom i u još 11 gradova Srbije. Podrška trudnicama da ostvare zdravo materinstvo, edukacija porodilja za pravilnu negu i brigu o deci, pomoć i saveti roditeljima za negu bolesne dece, samo su deo savetodavnog rada iskusnih medicinskih sestara, koje će putem Telefonsko savetovalište “Deca Srbije”, biti tu da pruže podršku u zaštiti i očuvanju zdravlja majke i deteta.

Telefonsko savetovalište Deca Srbije

Za nesmetan rad Telefonskog savetovališta “Deca Srbije” RFZO je angažovao iskusne medicinske sestre i za više od stotinu njih organizovao dodatnu edukaciju vezanu za rad u telefonskom savetovalištu, obezbedio prostor i opremu za rad pri svojim filijalama u 11 gradova Srbije, a već za mesec dana mreža savetovališta biće proširena na celu teritoriju Srbije.

IT Sektor RFZO-a razvio je i posebnu aplikaciju kojom je obezbeđena podrška najvišeg kvaliteta operaterima, odnosno medicinskim sestrama u Telefonskom savetovalištu “Deca Srbije”. Zahvaljujući ovoj aplikaciji sestre u svakom trenutku mogu, na jednostavan i pregledan način, imati brz i precizan uvid u sve potrebne podatke, karton korisnika, istoriju savetovanja, pisano evidentiranje svakog poziva, savetovanja, sestrinsku anamnezu i ostale brojne informacije.

Telefonsko savetovalište Deca Srbije

Brojevi telefona po gradovima

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top