Naslovna » Trudnoća » Otvaranje bolovanja » Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje

trudnickobolovanje

Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje predstavlja pravo zaposlenih trudnih žena, isključivo u radnom odnosu kod Poslodavca, i može se otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. U prvih 30 dana, naknadu zarade isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a ukoliko je potrebno produženje bolovanja preko 30 dana, zaposleni se upućuje lekarskoj komisiji koja će proceniti da li je potrebno dalje produženje bolovanja. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana usled odredjenih komplikacija u vezi s održvanjem trudnoće, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja utvrđuje pravo na naknadu i njenu visinu. RFZO isplaćuje obračunate naknade zarade najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju sredstava i to na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja), odakle se naknada zarade isplaćuje zaposlenom. Poslodavac može iz svojih sredstava isplaćivati naknade zarada za više meseci, a zatim objedinjenim zahtevom može refundirati od RFZO.

U praksi to izgleda ovako:

Trudničko bolovanje možete da otvorite odmah na početku trudnoće, ako ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja može da vam otvori vaš izbarani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju dostavljate poslodavcu. Ukoliko je bolovanje potrebno produžiti, ginekolog Vas mora uputiti na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da vam se odobri dalje bolovanje.

Instrukcije za otvaranje bolovanja, dobićete direktno od poslodavca koji Vas angažuje u saradnji sa Trudničko-porodiljskim servisom radi prikupljanja svih potrebnih dokumenata za pravilno vodjenje kadrovske evidencije.

Trudničko bolovanje se može otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Visina naknade koja se isplaćuje zaposlenoj na teret poslodavca, iznosi 100% od utvrđenog osnova, a ista je situacija i kad se naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, svim trudnicama će se isplaćivati 100% od osnova za naknadu zarade (prosek 3 meseca) od strane poslodavca. Poslodavac će biti u obavezi da refudnira isplaćenu naknadu od RFZO u iznosu od 100%.

Iznos naknade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene po času, u skladu sa Zakonom o radu.

Zašto kasni isplata naknade za trudničko bolovanje?

Na žalost, dešava se u praksi da naknada za trudničko bolovanje kasni i po nekoliko meseci. Za prvih 30 dana troškove naknade za trudničko bolovanje snosi poslodovac i u tom periodu nema kašnjenja pošto poslodavac uplaćuje trudnicama kao i svim ostalim zaposlenima. Posle 30 dana troškove snosi država. U tom periodu često nastupe kašnjenja sa uplatom.

Naime, poslodavac uradi obračun zarade sa zahtevom za refundaciju zarade, nakon toga se obraća Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Fond proverava pravo na naknadu i kada je sve u redu trudnica tada prima naknadu od svog poslodavca, a poslodovacu Fond refundira iznos u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za refundaciju. Razlog zbog koga dolazi do kašnjenja jeste što u Zakonu o zdravstvenom osiguranju nigde nije naveden ni utvrđen rok u kome poslodavac treba da dostavi obračun Fondu, i  upravo je to razlog kašnjenja celog procesa.

 

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top