Naslovna » Porodica » Učimo da čitamo

Učimo da čitamo

 

učimo-da-čitamo

Kao i u svemu što Vaše dete treba da nauči, od prve reči do prvog koraka, tako mu je i u savladavanju veštine čitanja potrebna Vaša pomoć.

Čitanje ima svoju punu vrednost samo ako dete uspeva da dešifruje značenje pročitanog.

Učimo da čitamo

Prva etapa u savladavanju čitanja je ovladavanje tehnikom čitanja, što podrazumeva povezivanje slova u reči i povezivanje reči u rečenice. Tek posle toga od deteta možemo da tražimo da smisaono čita.

Učenje čitanja je složen proces kojeg se odrasli gotovo uopšte i nesećaju. Na početku, glasno čitanje ima važnu ulogu, pošto se slova moraju usaglasiti sa zvukom jezika. Obavezno naglasite detetu da je važno i od velike pomoći da prati slogove prstom.

Ukoliko vaše dete polako sriče dešifrujući polako slog po slog, a pritom ne shvata značenje rečenica, ili vidite da nagađa šta piše pa umesto “reče” pročita “kaže” trebalo bi da mu pomognete.  Već krajem prvog polugodišta prvog razreda možete da primetite da dete ima problema sa čitanjem.

Mogući razlozi
Tip inteligencije koji karakteriše dete često određuje način na koji ono uči da čita. Oni koji dešifruju su analitički i verbalni tipovi koji su skoncentrisani na ono što vide i to često ne dovode u vezu sa onim što slogovi znače.

Oni koji pogađaju imaju vizuelnu inteligenciju, umesto da pođu od elemenata nekog teksta da bi odatle razvili smisao, oni čine suprotno! To je ponekad i pitanje zrelosti deteta.

Kako da pomognete vašem detetu…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top