Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Upis dece u vrtiće – Novi Sad

Upis dece u vrtiće – Novi Sad

upis-dece-u-vrtice-novi-sad

Obaveštenje za roditelje

Obaveštenje za roditelje za popunu prijave na konkurs za radnu 2015/2016. Godinu – prijavu za prijem deteta popuniti čitko štampanim slovima. – roditelj uz primarni objekat, po želji, može da navede još devet objekata, koji mu najviše odgovaraju. Deca čiji su roditelji konkurisali na mesta koja nisu raspisana konkursom, neće biti rangirana. Dokumenta koja se prilažu uz prijavu:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja) za dete koje prvi put konkuriše, kao i za svu decu u porodici.
 2. Potvrda doma zdravlja na obrascu br. 1 ili br. 2, dobijenim od predškolske ustanove.
 3. Rešenje centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu.
 4. Rešenje centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje.
 5. Preporuka centra za socijalni rad za prijem deteta u predškolsku ustanovu (odnosi se na tačke 1, 4, 9 i 10 iz kriterijuma za utvrđivanje prioriteta za upis).
 6. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i potvrda o statusu prognanog ili raseljenog lica.
 7. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja
  – dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice
  – fotokopija tužbe za vršenje roditeljskog prava ili sporazumnog predloga za razvod braka
  – izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva
  – potvrda vojnog organa
  – potvrda kazneno-popravne ustanove – umrlica za drugog roditelja
 8. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili roditelja, odnosno staratelja.
 9. Potvrda za oba roditelja da su zaposleni, kao i potvrda za oba roditelja koji su redovni studenti ili jedan roditelj zaposlen, a drugi roditelj redovan student. Za roditelje koji su vlasnici privatnih preduzeća doneti rešenje iz apr. Ako je doo samo potvrde o zaposlenju.
 10. Za treće i svako naredno dete u porodici dostaviti izvode iz matične knjige rođenih, prijave prebivališta dece i fotokopije ličnih karata za roditelje i punoletnu decu (porodica mora biti prijavljena na istoj adresi).

Tekst konkursa…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top