Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

novi-zakon-o-finansijskoj-podrsci

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom povećaće siromaštvo već siromašnih porodica

Članovi 12 do 15 – Način obračuna i isplata naknada zarade radi nege deteta
Postoje određene nejasnoće kada je u pitanju propisivanje načina obračuna i isplate naknade zarade predviđene članovima 12 do 15.
Već smo u uvodnom komentaru navele da ovako restiktivno propisivanje utvrđivanja naknade zarade neće doprineti povećanju nataliteta u Srbiji.
U čl. 14 je propisan drugačiji način obračuna naknade i isplate čija će primena početi od 1.7.2016.g., iz kojeg se zaključuje da će naknada zarade biti direktno isplaćivana roditelju. U stavu 3 istog člana je navedeno da će se isplata naknade zarade vršiti na račun podnosioca zahteva za ostvarivanje prava otvorenog kod finansijske organizacije
određene od strane nadležnog ministarstva. Ovako navedeno deluje da će Ministarstvo uslovljavati roditelje da otvaraju posebne tekuće račune kod finansijske organizacije određene od strane nadležnog ministarstva, bez obzira što roditelji već imaju račune u drugim bankama, i samim tim imati dodatni trošak plaćanja održavanja dodatnog tekućeg računa.

Stav 3 čl. 15 je takođe vrlo nejasno napisan. Kada je navedeno da zaposleni kod poslodavca koji ima i status lica koje samostalno obavlja delatnost ne može ostvariti pravo na naknadu zarade ukoliko obavlja i samostalnu delatnost u toku korišćenja prava  na naknadu zarade, da li se ova odredba odnosi na osobu koje je samozaposlena kao
preduzetnica ili se odnosi na osobu zaposlenu kod preduzetnika?

Ukoliko se ova odredba odnosi na osobu koja je samozaposlena kao preduzetnica, onda ovakva odredba predstavlja indirektnu zakonsku diskriminaciju žena, jer će dejstvo ove naizgled neutralne odredbe direktno pogoditi žene preduzetnice zbog toga što su žene te koje u 99% u Srbiji uzimaju odustva radi nege deteta.

Ukoliko se odnosi na osobu koja je zaposlena kod preduzetnika, onda je ta osoba zaposlena kao kod bilo kog poslodavca i ne vidimo razlog da se toj kategoriji zaposlenih uskraćuju prava koja važe i za ostale zaposlene.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top