Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Upis u srednje škole 2024/2025

Upis u srednje škole 2024/2025

Upis u srednje škole 2024/2025

Upis u četvorogodišnje srednje škole pretpostavlja ispunjen jedan glavni uslov, a to je – minimalno 50 bodova nakon polaganja male mature.

Upis u srednje škole

Upis u srednje škole 2024/2025

Učenici osmog razreda u osnovnim školama širom Srbije počeli su sa pripremama za polaganje male mature.

Mala matura se sastoji od polaganja tri testa:

 • Test iz srpskog/maternjeg jezika
 • Test iz matematike
 • Treći test (kombinovani)

Počevši od školske 2018/2019. godine, vrednovanje opšteg uspeha se vrši na sledeći način:

Opšti uspeh iz osnovne škole iskazuje se brojem bodova. Srednje ocene na kraju šetog, sedmog i osmog razreda osnovne škole se sabiraju, zaokružene na dve decimale. Dobijeni zbir se pomnoži sa brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Vrednovanje završnog ispita – uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog, matematike i na kombinovanom testu iz predmeta biologija, geografija, istorija, fizika i hemija. Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog (maternjeg) jezika i matematike i 14 bodova na kombinovano testum.

Završni ispit – Mala matura koji se polaže na kraju osmog razreda, predviđen Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prvi je završni ispit sa kojim se učenik susreće tokom školovanja, a ima funkciju svedočanstva o usvajanju temeljnih znanja, umenja i kompetencija tokom osnovnog obrazovanja.

Polaganje male mature predstavlja zvanično završavanje osnovnog obrazovanja, a bodovi koji se dobiju nakon polaganja predstavljaju glavni kriterijum za upis u srednju školu.

Kako bi upisali željenu srednju školu maturanti moraju položiti malu maturu, ali ako žele da upišu neku četvorogodišnju srednju školu – samo polaganje neće biti dovoljno.

Kriterijumi

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovu bodova ostvarenih uspehom tokom školovanja (maksimalno 60) i bodova stečenih na malom maturi (maksimalno 40). Za upis u specijalizovane srednje škole prilikom rangiranja uzimaju se i bodovi koje su učenici stekli učestvovanjem i osvajanjem nagrada na nekom od takmičenja na državnom ili međunarodnom nivou.

Upis u srednje škole 2024/2025

Upis u četvorogodišnje srednje škole pretpostavlja ispunjen jedan glavni uslov, a to je – minimalno 50 bodova nakon polaganja male mature.

Ko može da upiše srednju školu?

Svi učenici koji završe osnovnu školu i polože završni ispit mogu da nastave školovanje kroz srednjoškolsko obrazovanje. Pored srednjih stručnih škola (elektrotehnika, mašinstvo, građevinarstvo, tehničke škole…) postoje još i gimnazija i umetničke škole. Svi učenici stariji od 17 godina mogu da obave upis u srednju školu u svojstvu vanrednog učenika, dok mlađi od 17 godina upisuju srednju školu kao redovni učenici. Srednja škola nije obavezna.

Od 2021. godine počeo je sa radom portal Ministarstva prosvete:  mojasrednjaskola.gov.rs .  Na ovom portalu omogućeno je:

 1. podnošenje prijave za polaganje prijemnog ispita
 2. uvid u podatke o postignućima učenika
 3. podnošenje liste želja
 4. iskazivanje prigovora
 5. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

Bodovi potrebni za upis

Bodovi koji se dobijaju za uspeh računaju se na sledeći način, primer:

 • uspeh iz šestog razreda 4,38
 • uspeh iz sedmog razreda 4,67
 • uspeh iz osmog razreda 4,73

4,38+4,67+4,73=13,78           13,78×4=55,12

Upis u srednje škole 2024/2025

Završni ispit traje tri dana:

Prvi dan – srpski, odnosno maternji jezik
Drugi dan – matematika
Treći dan – treći test (kombinovani – zadaci iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije)

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog, matematike i na kombinovanom testu iz predmeta biologija, geografija, istorija, fizika i hemija. Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog i matematike i 14 bodova na kombinovanom. Ovakav način bodovanja primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

Završni ispit (“mala matura”) će se polagati 17, 18. i 19. juna. 2024. godine. Detaljan kalendar aktivnosti za ovogodišnji upis možete videti na našoj stranici Kalendar upisa u srednje škole.

Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu.

Upis u muzičke škole, umetničke škole i gimnazije za talente

Procedura upisa u srednje škole

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita, svaki učenik izračunava broj bodova sa kojima konkuriše za upis u neku od škola.

Naredni korak je sastavljanje liste opredeljenja (“liste želja”) gde svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesovanja. Liste opredljenja se mogu predati i elektronskim putem. Kao prvu želju učenici unose profil za koji imaju najviše interesovanja. Redosled napisanih škola je bitan, jer će učenik biti raspoređen u prvu školu za koju bude imao dovoljno bodova. Neke od preporuka su da se na listu napiše minimum deset škola, od dvadeset koliko je najviše moguće.

Nakon predavanja liste opredeljenja, čeka se raspored učenika, odnosno redosled kandidata za upis u srednje škole.

Nakon objavljivanja spiska i saznanja ko je koju školu upisao, sledeći korak je sam upis u srednju školu. Ovo se takođe može uraditi elektronskim putem.

Upis u srednje škole 2024/2025

Potrebna dokumenta su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • Uverenje o položenom završnom ispitu
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)
 • Diplome o osvojenim nagradama

Broj bodova potrebnih za upis…>>

Učenici koji ne ispune ovaj uslov i ne skupe 50 bodova moći će da upišu srednje škole u trajanju od tri godine.

Spremite test iz matematike uz besplatne video lekcije…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top