Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca » Deca » Izbor igračaka

Izbor igračaka

izbor-igracaka

Izbor igračaka

U trećoj godini dete hoda, trči, penje se, dosta govori… Poseduje veliki stepen energije ali mali obim pažnje. Već može da vozi tricikl, da gura veća kolica, da koristi pribor za crtanje (voštane boje, vodene boje, olovke, krede u boji…), da se igra krupnim bockalicama, da oblikuje plastelin u jednostavne predmete, da provlači pertlu kroz manje otvore,… Svaka nova situacija za njega je istraživačka; počinje da kombinuje predmete da bi izgradilo “kulu”, “most”, “voz”, ili “kapiju” i zato mu treba obezbediti dovoljno konstruktivnog materijala – razne vrste kocki sa otvorima i elementima za ulaganje u odgovarajuće otvore. Pažnju će mu privući i razne jednostavne slagalice. Na ovom uzrastu simboličke igre dobijaju pravi zamah. Dete u igri već pravi malu dramsku priču u kojoj se javljaju simbolički predmeti (ako nema odgovarajuću igračku dete će neki predmet imenovati onim što mu je potrebno) i igre uloga što predstavlja novinu i ima poseban značaj za socio-emocionalni razvoj deteta. Zato su detetu privlačne igračke koje predstavljaju kućni nameštaj, majstorski alat, lekarski pribor i sl.

Izbor igračaka

Četvrta i peta godina života obeležena je brzim razvojem motoričkih veština i bezgranična energija. Za ovaj uzrast pogodne su igračke koje traže akciju, pokret, saigrača – tricikl ili bicikl, trotinet isl. Razvoj govornih sposobnosti, sazrevanje perceptivnih i intelektualnih sposobnosti daju mogućnost detetu da prihvati novi oblik igara – igre sa pravilima, igre sa zadatkom u kojima se traži da dete sledi unapred određeni tok igre, redosled igranja, sistem u igri.

Često za igranje koriste različite oblike domina (sa slikovnim sadržajem), parne karte, “čoveče ne ljuti se”, slagalice – puzzle i sl. Dosta se koristi i pribor za crtanje, slikanje, makaze … Pažljivo posmatrajući slobodnu dečiju igru možemo uočiti da su u njoj veoma zastupljene dramske igre tzv. “kao da” igre, igre pretvaranja u kojima sadržaj čine obično situacije iz svakodnevnog života (rad i ponašanje odraslih, odnosi roditelj-dete, važni događaji, pravila ponašanja…) koje dete prorađuje, gradi, stvara nove. Pri tom su mamine cipele ili tašna “neophodni” rekviziti koji se mogu upotpuniti odgovarajućim lutkama, sudovima-igračkama, “alatom”, igračkama koje predstavljaju opremu za pojedina zanimanja itd.

Izbor igračaka

Pre škole

Naredni period karakteriše veći obim pažnje, duža koncentracija, mogućnost da se usmeri na problem i da se rešavaju problem-situacije. Društvene igre koje se mogu koristiti traže od deteta veću sposobnost samosavladavanja, koncentracije, pamćenje sadržaja, ulaganje umnog napora kao što je npr. “Master mind” ili šah. U ovom periodu je izražena i potreba deteta da otkriva svojstva živog sveta i materije kroz čulno iskustvo i male eksperimente. Kako bi smo podržali te istraživačke korake, možemo detetu obezbediti igračku vagu sa tasovima, lupu, mikroskop,magnete.

Bitno u ovom periodu je savladavanje osnovnih pravila ponašanja u saobraćaju za šta je pogodna saobraćajna mapa sa pratećim elementima (saobraćajnim znacima, automobilima, figuricama pešaka, saobraćajaca…). Ukoliko se kod deteta javi i interesovanje za slova i brojeve treba mu omogućiti da ih kroz igru upozna a za to postoje razne vrste slovarica, slagalica sa slovima i brojevima, geometrijskim oblicima (tangram)… Mnoga deca se u ovom periodu interesuju za sport pa im možemo ponuditi i razne sportske rekvizite, a onoj koja su naklonjena umetnosti različite vrste boja, podloga za crtanje, materijala za oblikovanje.

Navedene igračke prema uzrastima treba shvatiti isključivo kao predlog i pomoć pri izboru. Ukoliko se među njima ne nalazi igračka za kojom smo posegli, možemo se zapitati: Da li ovo želim ja ili dete? Šta dete može ovom igračkom? Kakvu poruku ova igračka nosi?

I na kraju, izbor igračaka je Vaš. Samo ne treba zaboraviti da pokloniti igračku istovremeno znači i primiti poziv za igru. Prihvatite ga obavezno, podelite radost sa detetom, radost otkrivanja, stvaranja, graditeljskih poduhvata, zamišljenih putovanja… Igračka bez Vas svakako manje vredi!

 Izvor: Pedagoško društvo Srbije
www.pedagog.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top