Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

konkurs-za-vma

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE

UPRAVA ZA KADROVE
raspisuje
KONKURS

za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu

U školskoj 2016/2017. godini primaće se kandidati muškog i ženskog pola (u daljem tekstu: kandidati) iz građanstva za kadete:

a) VOJNE AKADEMIJE za sledeće studijske programe:

1. Menadžment u odbrani: 31 kadet za sledeće module:
– pešadija,
– oklopne jedinice,
– artiljerija i
– rečne jedinice.

2. Vojnoelektronsko inženjerstvo: 3 kadeta za modul:
– telekomunukacije

3. Vojnomašinsko inženjerstvo: 20 kadeta za sledeće module:
– motorna vozila,
– vazduhoplovi i vazduhoplovni motori i
– municija.

4. Protivvazduhoplovna odbrana: 11 kadeta za sledeće module:
– vazdušno osmatranje i javljanje i
– ARJ PVD.

5. Vojno vazduhoplovstvo: 9 kadeta za sledeće module:
– pilot aviona i
– pilot helikoptera.

6. Javne finansije:6 kadeta,

7. Logistika odbrane: 10 kadeta za sledeće module:
– opšta logistika,
– transport i
– održavanje.

Sadržaji u okviru studijskih programa su zajednički za I i II godinu studija, dok će se kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku II godine studija.

b) MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

1. Integrisne akademske studije medicine: 25 kadeta.

USLOVI KONKURSA…>>

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA…>>

SELEKCIJA KANDIDATA…>>

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA…>>

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED…>>

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top