Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

konkurs-za-vma

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

a) Vojna akademija

Nakon završenog prijemnog ispita i objavljenih rezultata na internet stranici Vojne akademije i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu, kandidati mogu uložiti prigovor načelniku Vojne akademije u roku od tri dana od dana objavljivanja. Načelnik Vojne akademije u roku od tri dana od prijema odlučuje po prigovoru.

b) Medicinski fakultet VMA

Preliminarna rang lista biće objavljena do 48 časova od momenta završetka prijemnog ispita na oglasnoj tabli, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA, kao i na internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti prigovor dekanu Medicinskog fakulteta VMA, u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Na rešenje dekana, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Medicinskog fakulteta VMA u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.

Nakon odlučivanja po prigovoru, komisija utvrđuje i objavljuje konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top