Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

konkurs-za-vma

SELEKCIJA KANDIDATA:

a) Vojna akademija

U Vojnoj akademiji selekcija se realizuje u dva dela.
U prvom delu kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti matematike i podležu proveri fizičke sposobnosti. Nakon rešenih prigovora na realizaciju prvog dela selekcije, formira se rang-lista na osnovu propisanih merila za utvrđivanje redosleda kandidata.

Na drugi deo selekcije (medicinsko-zdravstvena i psihološka procena) pozivaju se kandidati počev od najboljeg rangiranog pa sve dok se ne popuni potreban broj zdravstveno sposobnih kandidata.
Jednovremeno sa selekcijom radi se i bezbednosna provera kandidata.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije i Univerziteta odbrane i preko centara MO gde su konkurisali.

b) Medicinski fakultet VMA

Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera, a informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.

Vremenski termini određeni za zdravstveni pregled, psihološko testiranje i proveru fizičke sposobnosti, kao i datum, mesto i vreme polaganja prijemnog ispita, biće istaknuti na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i Univerziteta odbrane u Beogradu.

Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top