Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

konkurs-za-vma

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:

Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB, i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od pet godina, što podrazumeva 300 ESPB. Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima.

Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina, odnosno 360 ESPB. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom.

Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.

Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Međusobne obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.

Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2016. godine.

Kandidati koji konkurišu za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA moći će da dobiju obaveštenje o rezultatima konkursa od strane vojnih škola za koje su konkurisali.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u:
– odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije na telefone: 011/3603-112 i 011/3603-344, ili preko elektronske pošte: [email protected]; [email protected] i http://www.uo.mod.gov.rs;

– studentskoj službi Medicinskog fakulteta VMA na telefone 011/3608-129, 011/3608-134 ili 011/3608-661, ili naći na internet adresama http://www.mfvma.mod.gov.rs i http://www.uo.mod.gov.rs ili preko elektronske pošte: [email protected].

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top