Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

konkurs-za-vma

USLOVI KONKURSA:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
– da su državljani Republike Srbije;
– da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:

a) Vojna akademija
– da su rođeni 1995. godine ili kasnije;
– da su završili četvorogodišnju srednju školu ili
– da pohađaju IV razred srednje škole.

Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.

b) Medicinski fakultet VMA
– da su rođeni 1996. godine, ili kasnije;
– da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
– da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top