Momenat za nju
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole u Beogradu

Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole u Beogradu

Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Beograd

Minimalan broj bodova za upis u srednje škole opštine Stari grad koje su imali rangirani na listi za upis u prethodne tri školske godine

I beogradska gimnazija

Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2017/2018 Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2018/2019 Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2019/2020
PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER 94.44  91.04 89.18
DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER 91.81  89.00 88.53
UČENICI SA POSEB.SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTV.I INFORMATIKU 229.35 286.64  273.55

Matematička gimnazija

     
OBDARENI U MATEMATIČKOJ GIMNAZIJI 274.50 257.30 277.95

Sportska gimnazija

     
OPŠTI TIP – SPORTSKO ODELJENJE 87.21 81.53 85.26

I ekonomska škola

     
EKONOMSKI TEHNIČAR 80.89  77.46 76.56
FINANSIJSKI TEHNIČAR 86.00  83.12 82.11
SLUŽBENIK U BANKARSTVU I OSIGURANJU 84.96  77.74 76.41

Trgovačka škola

     
TRGOVINSKI TEHNIČAR  65.03  57.71 57.67
ARANŽER U TRGOVINI  66.00  60.62 62.78
TRGOVAC  49.99  47.77 46.07
KOMERCIJALISTA  72.88  69.48 68.39
TRGOVAC – DUALNO     44.20

Pravno-poslovna škola Beograd

     
POSLOVNI ADMINISTRATOR 86.06  85.87 80.90
SLUŽBENIK U BANKARSTVU I OSIGURANJU 82.65 74.50 74.78
PRAVNO-POSLOVNI TEHNIČAR 79.99  76.98 75.07

Vazduhoplovna akademija

     
AVIO-TEHNIČAR  93.25  86.70 85.73
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA  94.75  90.22 91.65
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA – ENGLESKI JEZIK     83.63
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST  93.69  87.50 86.90
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE  91.56  84.27 82.55
AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR  88.71  82.42 83.18
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA  88.87  81.57 82.05
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA  86.68  83.14 81.29
MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME  87.04  80.77 80.66
MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME  85.46  82.48 78.25
TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU     87.76

Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”

     
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE 75.73  60.38 69.42
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE 79.30  71.78 72.41
ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA 81.81  70.34 73.95
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA 90.85  87.10 84.79
ELEKTROTEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA 76.81  72.79 73.93
ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA 94.15  91.28 87.01
ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA 87.08  81.30 82.17
ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 96.25  93.36 92.99

Tehnička škola “Drvo Art”

     
TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU  61.40 58.44 57.66
TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA  55.91  53.94 54.33
STOLAR 45.34  49.72 38.98
TAPETAR – DEKORATER 41.14    
LIKOVNI TEHNIČAR  373.93  363.97 377.59

Elektrotehnička škola “Stari grad”

     
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE 63.96  56.59 59.49
ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE 55.34  50.79 41.00
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA 78.55  71.32 71.52
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA 49.31    
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top