Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Upis u privatne vrtiće od 01. do 14. septembra

Upis u privatne vrtiće od 01. do 14. septembra

upis-u-privatne-vrtice

Uz zahtev roditelj prilaže:

  • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete/rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
  • Uverenje o državljanstvu;
  • Fotokopija lične karte – očitana;
  • Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;
  • Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe, a konačno Rešenje biće doneto do 31.08.2015.godine.

Cena vrtića  27.700,00 dinara
Roditelj plaća 5.540,00 dinara
Grad plaća 22.160,00 dinara

Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev od 01.09.2015.godine na dalje, do polaska deteta u školu.

Ukoliko roditelj želi dete da upiše u određenu privatnu predškolsku ustanovu pre 01.09.2015.godine, to može uraditi nesmetano, prema ugovoru i u skladu sa tržišnim uslovima, a od 01.09.2015. sa ustanovom de potpisati novi ugovor, za potrebe

Deci koja se od 01.09.2015.godine upisuju na pohađanje pripremnog predšklskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova) umanjenu za 4 sata, jer finansiranje PPP u trajanju od 4 sata dnevno se realizuje iz budžeta Republike Srbije. Za sada jos uvek MP RS neće finansirati PPP. Za ostale sate koje dete provede u PPU važe ista pravila, Grad plaća 80 %, roditelj 20% Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za PPP će naknadno biti objavljena.

10. Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.
Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top