Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Registar ustanova i drugih organizacija

Član 33.
Ministarstvo vodi evidenciju (u daljem tekstu: registar):
1) ustanova;
2) drugih organizacija koje obavljaju pojedine poslove iz delatnosti učeničkog i studentskog standarda.
Podaci koji se u registru vode o ustanovi obuhvataju i druge delatnosti koje ustanova obavlja.
Sadržaj i način vođenja registra propisuje ministar.
Odgovornost ustanove za bezbednost učenika, odnosno studenata i zaposlenih

Član 34.
Ustanova je dužna da propiše mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika, odnosno studenata u ustanovi, u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave i drugim nadležnim organima i službama.
Dom učenika, odnosno učenički centar obezbeđuje stalnu dostupnost vaspitača.
Ustanova je dužna da sprovodi mere iz stava 1. ovog člana i da sa sadržinom mera upoznaje učenike, njihove roditelje, odnosno staratelje, kao i studente na način utvrđen opštim aktom ustanove.
Ustanova je dužna da osigura bezbednost i zaštitu na radu zaposlenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu.

Pravila ponašanja u ustanovi
Član 35.
U ustanovi se neguju odnosi međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti učenika, odnosno studenata i zaposlenih.
Zaposleni imaju obavezu da svojim radom i ukupnim ponašanjem doprinose razvijanju pozitivne atmosfere u ustanovi.
Pravila ponašanja u ustanovi propisuje upravni odbor ustanove, polazeći od principa: tolerancije, međusobne saradnje i uvažavanja, nenasilnog rešavanja sukoba, poštovanja privatnosti i negovanja različitosti.

Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top